Ctra. Balsareny 10-12 - 08260 Súria

938 694 173

Projectes de FEDAC Súria

Projectes de l'escola FEDAC-Súria:

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, a FEDAC Súria participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Són aquells projectes que ens caracteritzen com a escola i ens donen un toc diferenciador respecte a altres centres educatius.

Educació emocional: projecte Escolta'm

El projecte Escolta’m, que se situa dins de l’àmbit de l’acció tutorial, facilita als alumnes un espai on ser i estar, on poden interactuar, comunicar-se i sentir-se escoltats. Es tracta d’un projecte de FEDAC Súria per treballar el benestar i les emocions de tot l’alumnat, amb les implicacions que això comporta: millor adaptació i millora del rendiment escolar.

El projecte es concreta en l’aula petita: un espai de trobada entre el tutor i un petit grup d’alumnes que facilita l’obertura de la Caixa màgica dels sentiments, on els nens i les nenes poden aflorar tot un ventall d’emocions, des de la tristor o la ràbia fins a sentiments d’alegria i satisfacció. L’objectiu és aconseguir que els alumnes se sentin més segurs i tranquils amb ells mateixos, i que, en cas de tenir un conflicte intern, tinguin la capacitat d’autogestionar-se millor.

Per facilitar-ho, també treballem amb les tècniques de respiració, que realitzem cada dia a les 9h del matí, després del pati, a les 15h i sempre que els alumnes ho necessitin, com, per exemple, abans d’un control o d’una situació que requereix molta concentració.

Treball per projectes

Des d’I3 fins a P6, els alumnes treballen les diferents àrees de coneixement per projectes. El treball per projectes és una metodologia globalitzadora i interdisciplinària que ofereix canals per ajudar els alumnes a pensar, investigar i aprendre dels seus errors i encerts, tot desenvolupant un pensament crític.

El treball per projectes permet que els alumnes interrelacionin els coneixements, apliquin estratègies, comprovin hipòtesis i construeixin un coneixement significatiu. Així, els nens i les nenes es converteixen en els protagonistes del seu procés d’aprenentatge, mentre que el mestre és el guia que suscita interrogants, suggereix i proposa.

En el treball per projectes l’avaluació també canvia, ja que té més importància el procés que els resultats. Per això, introduïm nous instruments de seguiment i avaluació.

Projectes escolars europeus

L’escola forma part de la plataforma eTwinning, comunitat de centres escolars europeus dins del programa educatiu europeu Erasmus+. A través d’eTwinning desenvolupem projectes col·laboratius amb professors i alumnes d’altres països d’Europa a través de les eines TIC.

A través d’aquesta plataforma, treballem la dimensió europea, l’anglès i les habilitats TIC en un context de treball col·laboratiu que ens ajuda a generar un sentiment de pertinença, ja que sentim que tots formem part d’una mateixa comunitat educativa.

Escola multilingüe

A FEDAC Súria som una escola multilingüe i tenim com a objectiu que tots els nostres alumnes assoleixin una competència comunicativa sòlida en català, castellà i anglès, tal com marca també el projecte lingüístic 3L de les escoles FEDAC.

Per aconseguir-ho, a FEDAC Súria treballem el multilingüisme de diferents múltiples maneres i des de diferents àrees. Per exemple, oferim:

 • Immersió lingüística a la llengua anglesa des dels 2 anys.
 • Titelles, teatre i convivències en anglès.
 • Participació en el Certamen de Lectura en Veu Alta en català i al The Phonix en anglès.
 • Treball de la comprensió de diferents tipologies textuals en les llengües treballades.
 • Motivació per la lectura a través de l’aprenentatge cooperatiu.
 • Apadrinament lector entre cicles.
Exàmens d’anglès de Cambridge

Oferim la possibilitat que els alumnes es presentin als exàmens d’anglès de Cambridge, que tenen un ampli reconeixement internacional. Comptem amb la certificació University of Cambridge ESOL Examinations, que ens acredita com a centre preparador de candidats i candidates per a aquests exàmens.

Cambridge ESOL proposa els següents exàmens per als alumnes d’entre 8 i 12 anys:

 • Starters, nivell inicial
 • Movers, nivell A1
 • Flyers, nivell A2 (equivalent al Key English Test, KET)
Escola 2.0

A FEDAC Súria cada alumne és el protagonista i l’agent del seu procés d’aprenentatge, i en aquest sentit les noves tecnologies esdevenen una eina clau. Integrem els continguts tàctils dins del currículum de manera competencial, motivant així els alumnes a participar en tasques noves, engrescadores i diferents.

El nostre pla d’Escola 2.0 s’integra dins del projecte TÀCtil de les 24 escoles FEDAC. En aquest pla destaquen els punts següents:

 • Ús i coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Entorns virtuals d’aprenentatge a través de la plataforma Clickedu.
 • Metodologia 2x1 (dos nens/un ordinador portàtil) a les aules d’educació infantil i a 1r i 2n de primària.
 • Ordinadors Chromebook d’ús individual per a tots els alumnes des de 3r de primària i fins a 6è.
 • Pissarres digitals interactives.
 • Impressora 3D.
Projecte Pati

Al projecte Pati un grup de famílies molt motivades i il·lusiones de FEDAC Súria s’han unit amb un objectiu comú: organitzar activitats al llarg del curs escolar per obtenir diners que permetin fer realitat un ALTRE PATI. La fita és aconseguir un pati “somniat i creat” per tots.

Si us voleu unir al projecte Pati, podeu contactar-nos en aquest correu electrònic.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.