Ctra. Balsareny 10-12 - 08260 Súria

938 694 173

Educació infantil

Educació Infantil (I3, I4 i I5)

A FEDAC Súria acollim els alumnes en un entorn proper i familiar. En aquesta etapa, estimulem en els nens i les nenes el desig de fer-se preguntes i voler saber, amb la voluntat de convertir aquesta motivació i curiositat naturals en motors per a l’aprenentatge durant tota la vida.

A educació infantil donem també molta importància al vincle emocional i els hàbits, per tal d’aconseguir un bon desenvolupament personal i desvetllar totes les potencialitats intel·lectuals de cada nen i nena.

Projectes de l’etapa

Ambients d’aprenentatge internivells

A educació infantil creem espais temàtics perquè els més petits puguin experimentar, investigar i aprendre. Aquests ambients d’aprenentatge es duen a terme aprofitant diferents espais de l’escola, i cadascun es configura amb uns materials i una estètica concreta, convertint l’escola en un entorn més viu.

L’organització es fa amb grups heterogenis d’edat, de nivells d’aprenentatges, d’interessos i de necessitats. D’aquesta manera, els ambients d’aprenentatge es converteixen en espais ideals per desenvolupar la interacció, la cooperació i la col·laboració, ja que fomenten en els infants les relacions d’ajuda mútua.

En definitiva, facilitem entorns en els quals els nostres alumnes puguin viure experiències memorables i desenvolupin les diferents intel·ligències.

Matemàtiques vivencials
Apostem per un treball sistemàtic de la logicomatemàtica basat en l’observació, la manipulació i l’experimentació de materials molt diversos. Fomentem un aprenentatge de les matemàtiques basat en les pròpies vivències dels infants que parteix de les seves capacitats d’intuïció, de raonament, de representació i de creativitat.
Hàbits, rutines i educació emocional en anglès

Duem a terme els hàbits i les rutines del matí en llengua anglesa, com dir-nos bon dia, passar llista, informar del temps o del calendari (Good morning, The list helper, The weather reporter, The calendar...).

També treballem l’educació emocional en anglès, posant nom als nostres sentiments i emocions. Aquesta activitat no només impulsa l’aprenentatge de la llengua anglesa, sinó que també afavoreix l’autoconeixement, el diàleg i la solució de conflictes.

Matèries complementàries

ArtTIC (robòtica i programació) 

En aquesta hora els alumnes desenvoluparan la part més cientifico-tecnològica aprenent els termes de la programació digital a través dels robots “coding exprés”.

Oratòria 

L’Oratòria és l'art de la comunicació clara i objectiva davant d'un públic, unint el llenguatge verbal i el corporal. En aquesta hora volem potenciar aquests llenguatges als nostres alumnes.

Eskcs

A partir dels escacs volem desenvolupar l’estratègia i les habilitats logicomatemàtiques dels nostres alumnes i al mateix temps potenciar el treball de concentració i destreses de pensament.

LeaderInMe (LEM)

L'objectiu principal és potenciar i ajudar a desplegar el "Líder" interior de cada alumne, que li fa connectar amb els seus talents i fortaleses. Es treballa la proactivitat, la responsabilitat i la importància de saber-se organitzar de forma autònoma i efectiva per tal de poder tenir en compte allò que és important i prioritari.
Aquest projecte FEDAC està basat en el llibre “Els set hàbits de la gent altament efectiva”, de Stephen Covey.

TUtopia/Emmaús (interioritat)

Treballarem els valors més essencials i la part més interior de la persona. També es vol donar eines als alumnes per desenvolupar un pensament crític amb llibertat d’elecció.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.